Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego

 Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego

Każdy posiadacz lub współposiadacz gospodarstwa rolnego podlega obowiązkowi ubezpieczenia wszystkich budynków
gospodarczych oraz odpowiedzialności cywilnej w związku
z prowadzonym gospodarstwem. Znajdziemy najkorzystniejszą opcję zabezpieczenia Twojego gospodarstwa na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. Ochrona może objąć także wyposażenie gospodarstwa, cenny sprzęt specjalistyczny,
zwierzęta hodowlane, a nawet ziemiopłody oraz ruchomości domowe. Możemy też zaproponować ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w razie trwałego uszczerbku
na zdrowiu który wystąpi przykładowo przy pracach w gospodarstwie. Zapraszamy do kontaktu.

tel: 504 031 464

tel: 83 342 54 84

 

 

ubezpieczenia komunikacyjne terespol
ubezpieczenia komunikacyjne terespol
ubezpieczenia komunikacyjne terespol
ubezpieczenia komunikacyjne terespol