Rolne / uprawy

Twoje gospodarstwo rolne

Ubezpieczenia rolne to metoda dzięki, której rolnicy i inne osoby uczestniczące w produkcji i sprzedaży produktów rolnych mogą chronić swoje uprawy, inwentarz i budynki gospodarcze w przypadku klęsk żywiołowych czy zdarzeń losowych.

Prawo wyraźnie określa, że osoby fizyczne, które utrzymują się z działalności rolniczej, posiadają areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i w części lub w całości opłacają podatek rolny, mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC rolnika i budynków rolnych.

O korzyściach z polisy rolniczej nie trzeba nikogo przekonywać. Każdy rolnik wie ile pracy musi włożyć w to, aby jego gospodarstwo wypracowało zyski. Polisa dla rolników to szansa, aby nie zostać bez środków do życia w obliczu nieszczęścia. Pieniądze wypłacane z polisy mogą zminimalizować lub całkowicie pokryć szkody spowodowane przez żywioł.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne warianty ubezpieczeń, a my doradzimy najkorzystniejsze rozwiązania z punktu prowadzonej przez Państwa działalności rolniczej, które nie obciążą domowego budżetu.

Uprawy

Na dopłaty do ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich w 2019 roku z budżetu państwa zostanie przeznaczonych 630 mln złotych.
Pod koniec marca rozpoczął się sezon wiosenny na ubezpieczenia upraw rolnych. W tym roku w budżecie państwa zostało zabezpieczonych 630 mln złotych na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych.
W 2019 roku, podobnie jak przed rokiem, dopłata może sięgać do 65% wartości umowy.
Gospodarstwa z polisą mają prawo do wyższej pomocy klęskowej.

Minister Ardanowski zwrócił uwagę rolnikom, że gospodarstwa, które mają wykpioną polisę na uprawy mogą liczyć na większą pomoc w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, jak susza, gradobicie, deszcz nawalny czy powódź.
W ostatnich latach wiosną najbardziej dotkliwe dla upraw były przymrozki, deszcz nawalny oraz grad. Z kolei w przypadku zbóż jarych zagrożeniem może być susza.

– Zgodnie z regulacjami unijnymi wprowadzonymi w 2010 roku pełna pomoc z budżetu państwa uruchamiana na podstawie programów w razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przysługuje tylko tym rolnikom, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę upraw lub zwierząt gospodarskich – doprecyzował Jan Krzysztof Ardanowski.
Rolnicy, którzy nie mieli takiej polisy albo ubezpieczyli mniej niż połowę użytków, otrzymywali jedynie połowę stawki pomocy.

Jakie uprawy mogą podlegać ubezpieczeniu?
Ubezpieczeniem mogą zostać objęte tradycyjne uprawy, tj.: zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, kukurydza, rzepak. Ubezpieczyć można również uprawy chmielu i tytoniu, zwłaszcza od huraganu.

Rolnik podpisując umowę ubezpieczenia może wybrać ochronę tylko do jednego ryzyka, wybrać kilka z nich lub też cały pakiet.

 

ubezpieczenie zdrowotne biała podlaska

Anna Kuzawska

Specjalista
ds. ubezpieczeń majątkowych,
wsparcie współpracowników

tel. 83 342 54 84
kom. 504 031 464
a.kuzawska@horyzontbp.pl