Firma

Majątkowe

Ochrona majątku firmy to jeden z podstawowych celów jakie powinien zrealizować odpowiedzialny przedsiębiorca. Zapewnia to stabilność funkcjonowania zarówno małego biznesu jak i korporacji. Polisa dla firm chroni mienie, które stanowi własność ubezpieczonego jak i również to, które jest użytkowane na podstawie umów.

Polityka ubezpieczeń majątkowych obejmuje ochronę urządzeń i wyposażenia biurowego, maszyn, sprzętów komputerowych, środków transportu, mienia pracowniczego oraz wartości pieniężnych w postaci gotówki, weksli lub czeków. Ubezpieczenie majątkowe chroni przed ryzykiem utraty, kradzieży lub zniszczenia na skutek żywiołów i przyczyn losowych Twojej własności.

Pomożemy Państwu wybrać najlepszą opcję ubezpieczenia biorąc pod uwagę specyficzne czynniki dla przedsiębiorstwa, dzięki którym firma będzie funkcjonować w optymalnych warunkach ochrony.

Komunikacyjne

Bez względu na to czy jesteś właścicielem małej czy dużej firmy powinieneś zadbać o logistyczną stronę funkcjonowania biznesu. Ubezpieczenie komunikacyjne to inwestycja na wagę złota jeśli posiadasz flotę pojazdów, od której uzależnione są Twoje przychody.

Ubezpieczenia komunikacyjne jak OC, AC, NNW czy Assistance zwiększają Twoją odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody i chronią zarówno mienie, jak i kierowców czy pasażerów.

Wybierając odpowiednio dopasowane do potrzeb swojej firmy ubezpieczenie zapewniasz sobie komfort funkcjonowania biznesu i bezpieczeństwo Twoich pracowników. To znaczy, że nie poniesiesz żadnych kosztów związanych z kolizją pojazdu, jego kradzieżą, czy wynikłym na skutek zdarzenia uszczerbku na zdrowiu Twojego pracownika.

Przyjdź do nas i skorzystaj z pomocy eksperta, który doradzi Ci jak dopasować ubezpieczenie komunikacyjne do Twoich celów i potrzeb.

OC Działalności

Każda działalność gospodarcza czy każdy wykonywany zawód wiąże się z ryzykiem. Nie chodzi tylko o ryzyko powodzenia przedsięwzięcia, ale o ewentualne szkody osobowe i rzeczowe jakie możemy wyrządzić osobom trzecim. Towarzystwa ubezpieczeniowe dają szansę właścicielom firm, aby odpowiednio zabezpieczyć się na wypadek takiej sytuacji.

OC działalności gospodarczej uzupełnia się odpowiednimi klauzulami w zależności od specyfiki profilu firmy. Zakres ubezpieczenia dobiera się, aby w jak największym stopniu wyeliminować ryzyko ponoszenia kosztów z tytułu potencjalnych roszczeń wobec firmy. Gwarantowana suma ubezpieczenia ustalana jest w odniesieniu do konkretnej szkody tak, aby mogła być jej godnym zadośćuczynieniem.

Nie ryzykuj i nie narażaj się na potencjalne koszty - polisa OC działalności to gwarancja stabilnej pracy i bezpieczeństwa Twoich klientów.

Finansowe

Bez względu na wielkość Twojej firmy i zakres prowadzonych usług, ubezpieczenie finansowe to narzędzie, które chroni Twoje interesy. Biznes to ciągłe podejmowanie ryzykownych decyzji. A odpowiednie ubezpieczenia może złagodzić skutki przejściowych kłopotów związanych z niestabilnością rynku czy kryzysem.

Firmy coraz częściej decydują się na wykupienie ubezpieczenia finansowego, gdyż w wielu przypadkach ratuje ono ich płynność finansową. Dzięki polisie firma może otrzymać pomoc w następujących grupach ryzyka: gwarancja zapłaty wadium, wykonanie założeń kontraktu jak zapłaty i wynikających z niego wierzytelności, usunięcia wad lub usterek, ubezpieczenie kredytu kupieckiego, gwarancja celna i akcyzowa czy wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych.

Podczas konstruowania umowy ubezpieczeniowej każda firma traktowana jest indywidualnie. Zakres oraz sumy ubezpieczenia kalkulowane są w oparciu o ryzyko wynikające z wykonywania danego zawodu. Z polisą finansową stajesz się rzetelnym i wiarygodnym przedsiębiorcą.

ubezpieczenie zdrowotne biała podlaska

Sylwia Czemierowska

Specjalista
ds. ubezpieczeń firmowych
i korporacyjnych

tel. 83 342 30 94
kom. 603 783 580
s.czemierowska@horyzontbp.pl