Inne

Majątkowe

Ochrona majątku firmy to jeden z podstawowych celów jakie powinien zrealizować odpowiedzialny przedsiębiorca. Zapewnia to stabilność funkcjonowania zarówno małego biznesu jak i korporacji. Polisa dla firm chroni mienie, które stanowi własność ubezpieczonego jak i również to, które jest użytkowane na podstawie umów.

Polityka ubezpieczeń majątkowych obejmuje ochronę urządzeń i wyposażenia biurowego, maszyn, sprzętów komputerowych, środków transportu, mienia pracowniczego oraz wartości pieniężnych w postaci gotówki, weksli lub czeków. Ubezpieczenie majątkowe chroni przed ryzykiem utraty, kradzieży lub zniszczenia na skutek żywiołów i przyczyn losowych Twojej własności.

Pomożemy Państwu wybrać najlepszą opcję ubezpieczenia biorąc pod uwagę specyficzne czynniki dla przedsiębiorstwa, dzięki którym firma będzie funkcjonować w optymalnych warunkach ochrony.

Komunikacyjne

Bez względu na to czy jesteś właścicielem małejczy dużej firmy powinieneś zadbać o logistyczną stronę funkcjonowania biznesu. Ubezpieczenie komunikacyjne to inwestycja na wagę złota jeśli posiadasz flotę pojazdów, od której uzależnione są Twoje przychody.

Ubezpieczenia komunikacyjne jak OC, AC, NNW czy Assistance zwiększają Twoją odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody i chronią zarówno mienie, jak i kierowców czy pasażerów.

Wybierając odpowiednio dopasowane do potrzeb swojej firmy ubezpieczenie zapewniasz sobie komfort funkcjonowania biznesu i bezpieczeństwo Twoich pracowników. To znaczy, że nie poniesiesz żadnych kosztów związanych z kolizją pojazdu, jego kradzieżą, czy wynikłym na skutek zdarzenia uszczerbku na zdrowiu Twojego pracownika.

Przyjdź do nas i skorzystaj z pomocy eksperta, który doradzi Ci jak dopasować ubezpieczenie komunikacyjne do Twoich celów i potrzeb.

Twoje gospodarstwo rolne

Ubezpieczenia rolne to metoda dzięki, której rolnicy i inne osoby uczestniczące w produkcji i sprzedaży produktów rolnych mogą chronić swoje uprawy, inwentarz i budynki gospodarcze w przypadku klęsk żywiołowych czy zdarzeń losowych.

Prawo wyraźnie określa, że osoby fizyczne, które utrzymują się z działalności rolniczej, posiadają areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i w części lub w całości opłacają podatek rolny, mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC rolnika i budynków rolnych.

O korzyściach z polisy rolniczej nie trzeba nikogo przekonywać. Każdy rolnik wie ile pracy musi włożyć w to, aby jego gospodarstwo wypracowało zyski. Polisa dla rolników to szansa, aby nie zostać bez środków do życia w obliczu nieszczęścia. Pieniądze wypłacane z polisy mogą zminimalizować lub całkowicie pokryć szkody spowodowane przez żywioł.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne warianty ubezpieczeń, a my doradzimy najkorzystniejsze rozwiązania z punktu prowadzonej przez Państwa działalności rolniczej, które nie obciążą domowego budżetu.