Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego

Dzięki ubezpieczeniu gospodarstwa rolnego — rolnicy i inne osoby uczestniczące w produkcji i sprzedaży produktów rolnych mogą otrzymać wsparcie finansowe w przypadku klęsk żywiołowych czy zdarzeń losowych.

Prawo wyraźnie określa, że osoby fizyczne, które utrzymują się z działalności rolniczej, posiadają areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1 hektar i opłacają podatek rolny, mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia dla rolników.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego jest formą zabezpieczenia finansowego rolników w obliczu klęski żywiołowej. Pieniądze wypłacane z polisy mogą zminimalizować lub całkowicie pokryć szkody spowodowane przez żywioł. Oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania z punktu prowadzonej przez Państwa działalności rolniczej, które nie obciążą domowego budżetu.

 

Uprawy

Na dopłaty do ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich w 2019 roku z budżetu państwa zostało przeznaczone 630 mln złotych. Warto pamiętać o tym, że gospodarstwa z polisą mają prawo do wyższej pomocy w przypadku klęski żywiołowej.

Minister Ardanowski zwrócił uwagę rolnikom, że gospodarstwa, które mają wykupione ubezpieczenie gospodarstwa rolnego, mogą liczyć na większą pomoc w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, takich jak susza, gradobicie, deszcz nawalny czy powódź. Co więcej, zgodnie z regulacjami unijnymi wprowadzonymi w 2010 roku pełna pomoc z budżetu państwa przysługuje tylko tym rolnikom, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę upraw lub zwierząt gospodarskich.
Rolnicy, którzy nie mają takiej polisy bądź ubezpieczyli mniej niż połowę użytków, mogą otrzymać jedynie część funduszy.

 

Jakie uprawy mogą podlegać ubezpieczeniu dla rolników?

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte tradycyjne uprawy, tj.: zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, kukurydza, rzepak. Ubezpieczyć można również uprawy chmielu i tytoniu, zwłaszcza od huraganu. Rolnik podpisując umowę ubezpieczenia, może wybrać ochronę tylko do jednego ryzyka, wybrać kilka z nich lub też cały pakiet.

ubezpieczenie zdrowotne biała podlaska

Anna Kuzawska

Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych, wsparcie współpracowników

tel. 83 342 54 84
kom. 504 031 464
a.kuzawska@horyzontbp.pl