Ubezpieczenia firmy

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa

Ochrona majątku firmy to jeden z podstawowych celów, jakie powinien zrealizować odpowiedzialny przedsiębiorca. Zapewnia to stabilność funkcjonowania zarówno małego biznesu, jak i korporacji. Polisa dla firm chroni mienie, które stanowi własność ubezpieczonego, jak i również to, które jest użytkowane na podstawie umów.

Polityka ubezpieczeń majątkowych obejmuje ochronę: urządzeń i wyposażenia biurowego, maszyn, sprzętów komputerowych, środków transportu, mienia pracowniczego oraz wartości pieniężnych w postaci gotówki, weksli lub czeków. Ubezpieczenie majątkowe zabezpiecza też przed ryzykiem utraty, kradzieży lub zniszczenia własności na skutek żywiołów i przyczyn losowych.

Pomożemy Państwu wybrać najlepszą opcję ubezpieczenia, biorąc pod uwagę specyficzne czynniki dla przedsiębiorstwa, dzięki którym firma będzie funkcjonować w optymalnych warunkach ochrony.

 

Polisy dla kierowców

Będąc właścicielem zarówno małej, jak i dużej firmy warto zadbać o logistyczną stronę funkcjonowania biznesu. Polisa dla kierowców to inwestycja, która chroni przed finansowymi konsekwencjami nieplanowanych zdarzeń drogowych. Ten rodzaj ubezpieczenia jest też korzystny dla właścicieli firm mających flotę pojazdów.

Oferujemy Państwu ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance, które są odpowiednio dopasowywane do potrzeb danej firmy. Wyżej wymienione polisy zwiększają Państwa odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody i chronią zarówno mienie kierowców, jak i pasażerów. Wybierając ubezpieczenia dla kierowców, można zapewnić komfort funkcjonowania biznesu i bezpieczeństwo pracowników. Oznacza to, że nie poniosą Państwo żadnych kosztów związanych z kolizją pojazdu, jego kradzieżą, czy zdarzeniem skutkującym uszczerbkiem na zdrowiu.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy eksperta, który doradzi, jak dopasować ubezpieczenie komunikacyjne do Państwa celów i potrzeb.

 

OC Działalności

Każda działalność gospodarcza czy też wykonywany zawód wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie jest to wyłącznie ryzyko powodzenia przedsięwzięcia, ale też możliwość wyrządzenia ewentualnych szkód osobowych i rzeczowych osobom trzecim. Nasze towarzystwo ubezpieczeniowe daje szansę właścicielom firm, aby odpowiednio zabezpieczyć się na wypadek takiej sytuacji.

OC działalności gospodarczej uzupełnia się odpowiednimi klauzulami w zależności od specyfiki profilu firmy. Zakres ubezpieczenia dobiera się w taki sposób, aby w jak największym stopniu wyeliminować ryzyko ponoszenia kosztów z tytułu potencjalnych roszczeń wobec firmy. Gwarantowana suma ubezpieczenia ustalana jest w odniesieniu do konkretnej szkody tak, aby mogła być jej godnym zadośćuczynieniem.

Nie ryzykuj i nie narażaj się na potencjalne koszty - polisa OC działalności to gwarancja stabilnej pracy i bezpieczeństwa Państwa klientów.

 

Ubezpieczenia finansowe

Bez względu na wielkość firmy i zakres prowadzonych usług, ubezpieczenie finansowe to narzędzie, które chroni Państwa interesy. Biznes to ciągłe podejmowanie ryzykownych decyzji, a odpowiednie ubezpieczenie może złagodzić skutki przejściowych kłopotów związanych z niestabilnością rynku czy kryzysem.

Firmy coraz częściej decydują się na wykupienie ubezpieczenia finansowego, gdyż w wielu przypadkach ratuje ono ich płynność finansową. Dzięki polisie firma może otrzymać pomoc w następujących grupach ryzyka: gwarancja zapłaty wadium, wykonanie założeń kontraktu i wynikających z niego wierzytelności, usunięcie wad lub usterek, ubezpieczenie kredytu kupieckiego, gwarancja celna i akcyzowa czy wykonanie zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych.

Podczas sporządzania umowy ubezpieczeniowej każda firma traktowana jest indywidualnie. Zakres oraz sumy ubezpieczenia kalkulowane są na podstawie ryzyka wynikającego z wykonywania danego zawodu. Polisa finansowa zapewnia rzetelność i wiarygodność każdemu przedsiębiorcy.

ubezpieczenie zdrowotne biała podlaska

Sylwia Czemierowska

Specjalista
ds. ubezpieczeń firmowych
i korporacyjnych

tel. 83 342 30 94
kom. 603 783 580
s.czemierowska@horyzontbp.pl