W jakich przypadkach ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?

kluczyki na desce rozdzielczej

I choć wydawać by się mogło, że wykupienie ubezpieczenia, daje gwarancję otrzymania odszkodowania w razie szkody, może się zdarzyć tak, że ubezpieczyciel nie podejmie się wypłaty należnych pieniędzy. Firmy ubezpieczeniowe mają swoje zasady, a przepisy prawa ściśle określają, w jakich przypadkach mogą odmówić wypłaty świadczeń. W niniejszym artykule przyjrzymy się kilku takim sytuacjom.

Brak opłaconych składek przez ubezpieczonego

Pierwsza i najprostsza przyczyna, w której wyniku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, to brak opłaconych składek np. na ubezpieczenie z Białej Podlaskiej. Jeśli nie uregulujemy terminowo należności związanych z polisą, nasze ubezpieczenie może zostać zawieszone lub anulowane. W takiej sytuacji, nawet jeśli dojdzie do incydentu powodującego stratę, nie będzie możliwości uzyskania odszkodowania. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że terminowe opłacanie składki to nasza odpowiedzialność jako ubezpieczonych.

Szkoda powstała w wyniku zaniedbań ubezpieczonego

Innym przypadkiem, w którym ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, to sytuacja, gdy szkoda powstała w wyniku naszych własnych zaniedbań. Przykładem może być sytuacja, gdy podczas jazdy samochodem spowodowaliśmy kolizję, będąc pod wpływem alkoholu. Wówczas ubezpieczyciel może uznać, że ponosimy pełną odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i nie ma obowiązku pokrycia szkód wynikających z niego. Podobnie jest, gdy np. zostawimy kluczyki w samochodzie lub nie zamkniemy go na noc – wtedy też możemy spotkać się z odmową ze strony ubezpieczyciela.

Umyślne spowodowanie szkody przez ubezpieczonego

Kolejnym istotnym aspektem, który może skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, jest umyślne spowodowanie szkody. Oznacza to, że ubezpieczony celowo doprowadził do zaistnienia sytuacji powodującej stratę, mając na celu uzyskanie odszkodowania. Oczywiście, udowodnienie tego rodzaju zamiaru jest często trudne, jednak ubezpieczyciele dysponują szeregiem narzędzi – w tym ekspertyzami oraz badaniami wykonywanymi przez rzeczoznawców – które pozwala im ocenić, czy doszło do umyślnego działania. Jeśli stwierdzą, że taka sytuacja miała miejsce, mają prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Wróć do bloga