Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL)

ws_Snowboarding_1680x1050

 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia  (KL)

     Zima to czas aktywnego wypoczynku szczególnie w górach. Narciarstwo i Snowboarding są sportami ekstremalnymi przy których istnieje wysokie ryzyko urazu bądź uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenia oferowane przez organizatorów wypoczynku nie zawsze zapewniają kompleksową ochronę.  Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich, aby przyjemnie i beztrosko wykorzystać ten czas. Warto pomyśleć o ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Kosztów Leczenia także wtedy kiedy spędzamy czas na stoku w Polsce.

w zależności od wybranej opcji ubezpieczenia, ochrona może objąć:

 •          zwrot kosztów za niewykorzystany karnet na wyciąg po wypadku
 •          pokrycie kosztów leczenia zarówno w prywatnych jak i państwowych placówkach medycznych
 •          ubezpieczenie bagażu
 •          pokrycie kosztów niegwarantowanych przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 •          organizację i pokrycie kosztów leczenia, w przypadku choroby i nieszczęśliwego wypadku
 •          organizację i pokrycie kosztów związanych z przewozem z miejsca wypadku do placówki medycznej oraz z transportem zwłok do Polski
 •          bardzo szeroki zakres usług Assistance (m.in., pomoc tłumacza, opieka nad dziećmi, kontynuacja leczenia rozpoczętego za granicą na terenie Polski)
 •           wypłatę świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku
 •          pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu, prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa oraz pokrycie kosztów pomocy lekarskiej na miejscu zdarzenia i transportu do najbliższego punktu opieki medycznej (helikopter, komora dekompresyjna)
 •         wypłatę odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego
 •         w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pokrycie kosztów związanych ze zniszczeniem sprzętu, leczenia i rehabilitacji poszkodowanego przez Ciebie innego użytkownika stoku
 •         kontynuację na terenie Polski leczenia rozpoczętego za granicą w wyniku urazu, powstałego podczas amatorskiego uprawiania narciarstwa i snowboardu
 •         bankructwo firmy (touroperatora) która organizowała wyjazd na wypoczynek.

Skontaktuj się z nami a przedstawimy ofertę najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb.

źródło: yearoutgroup.org

źródło: yearoutgroup.org